ماده ۱۸۸ قانون تجارت

ماده ۱۸۸ قانون تجارت
در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می‌گیرد کلیهٔ افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می‌شود باید هنگام پذیره‌نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود.

yun.ir/o2f18g

b2n.ir/q63050

بهرام غریب آزادی ، کارشناس ارشد حقوق